Billboard vs. Print tisk
Především článku bych rád zdůraznil, že nechci ukázat na chyby či vyzdvihnout to dobré na konkrétních kampaních. Budu se snažit jednoduše shrnout, co má a nemá smysl pro dané média.
Pozastavím se nad pár hlavními body, které charakterizují celou problematiku.
Dvě vteřiny slávy
Základním posláním reklamy je zaujmout, vyvolat zájem. Při tvorbě vizuálu je třeba mít na paměti cílovou skupinu, která v dané chvíli kontaktu s médiím, například řidič, čtenář sedící u zubaře, apod.
Uvědomme si, že pozornost, která je věnována okamžiku kontaktu s vytvořeným vizuálem je pouhé dvě vteřiny. Toto je čas, kdy minete billboard, či otočíte stránku. Vizuál musí v tomto čase zaujmout a předat základní informace.
Pokud se to povede, v ideálním případě se divák vrátí. U billboardu si následně vyhledá více informací většinou na webových stránkách. U tiskové reklamy v novinách si čtenář stránku zpětně nalistuje, nebo na ní setrvá delší dobu a přečte si vše potřebné.
Informace
Základním rozdílem mezi tištěnou reklamou a billboardem je v množství podávaných informací.
Informace uvedené na billboardu by měly být zredukované opravdu na minimum. V podstatě stačí produkt, logo, hlavička a kontakt (doporučuji webové stránky). To vše v přiměřeném velikostním poměru.
U printu, tedy u tištěné reklamy v médiích, by měl obsahovat všechno co billboard a pár informací navíc. Ty by měly být přehledné, nejlépe strukturované do několika srozumitelných benefitů.
Ideální počet odrážek jsou tři. Pozor, nespleťte si print reklamu s PR článkem. Nechtějte do printu nacpat všechny informace. Opět i zde je základ zaujmout. A klient si pak již je schopen podrobnější informace dohledat. I pokud se snažíte nacpat maximum informací do printu, stává se to špatným pánem a print nesplní svůj základní účel. Klienta to odradí.
Typ písma, barevnost
U billboarde používám dobře čitelná písma, bez využití efektů. Také barevnost by měla být jednoduchá, směřována spíše do čistých tónů barev. To neplatí až tak ortodoxně pro print. Zde se meze výrazně nekladou. Pokud čtenáře, klienta, reklama zaujme zůstane u ní delší dobu.
Efekty
Netradičním formátem zaujmete a vždy se vám podaří sdělit více. U billboardu to mohou být různé přesahy přes rám formátu, nástavby, přílepy, reflexy nebo speciální barvy. Dalším prvkem, který trh nabízí je pohyb – existují velké plochy s lamelovým povrchem, který umožní prostřídání čtyř reklamních vzdělení. Velmi poutavé je také použité vůně či zvuku, což lze na citylight vitrínách na zastávkách MHD. Novou formou billboardové reklamy jsou také interaktivní LED panely, které nabízejí nový rozměr reklam v tomto formátu.
Pokud bychom jsme se podívali na speciality u printu se nabízejí výseky, výklopné obálky, vkládána či vylepována reklama. Vyšperkovat lze tuto reklamu také využitím parciálního laku, jedna se o hru matu a lesku. Pokud se budeme bavit o těchto efektech, musíme si uvědomit, že všechny tyto „utilitky“ nesou sebou zvýšené náklady na realizovanou reklamu.
Rozměr/formát
Základní rozměr billboardu je 5,1 x 2,4 m (v rozměrech se můžeme relativně vyblbnout a můžeme se dostat až na rozměr 24 x 8 m. pokud se budeme bavit o větších formátech, pak se již bavíme o osvětlených plochách.
U printu se pak vychází z dělení stránky tiskového média, ve které je inzerát umístěn. Bavíme se tedy od strany, přes půl strany, čtvrtinu strany, a to vertikálně či horizontálně. Můžeme se setkat také z dvoustranou.
Tisková kvalita
Pro tisk billboardu se materiály připravují v poměru 1:10 v rozlišení 300dpi. U tištěných reklamních formátu jsou dodávané podklady 1:1 v rozlišení 350dpi. Tady se nyní bavíme o základním nastavení rozlišení podkladů.
A kolik to vlastně stojí
Pokud se budeme bavit o ceně, v základu je třeba uhradit návrhovou a grafickou práci, buďto v rámci grafického manuálu značky, nebo kreativita daného tvůrce, grafika. I zde je rozdíl. Zatím co u tvorby podle vizuálu není vyžadování až taková kretivita, je tedy zákonitě levnější než práce kreativce.
Část financí je potřeba počítat také na realizaci a tam již záleží na vyjednávacích schopnostech kreativce, případně agentury.
Neodmyslitelnou součástí celkové ceny je také místo, kde bude umístěna grafika billboardu. Čím je místo lukrativnější či více lidnatější, tím je většinou místo dražší.
Podobně se u toho setkáme také s printem. Nejatraktivnějším místem je jednoznačně obálka časopisu, novin. V tomto případě má většina tištěných periodik své ceníky reklamy, které specifikují cenu podle umístění, četnosti, nebo také velikostí daného printu.
Na závěr
Pokud bych měl celou problematiku nějak jednoduše popsat, asi bych použil slova architekta Miese vad der Roha „méně je více“. Toto platí co do obsahu. Úplně jinak je tomu v četnosti výskytu reklamy, billboardu, plakátů, tištěných printů. Konečný efektem dobře zvládnuté reklamy je kombinace dobré kreativity a především dobrého cílení.
Sleduj a sdílej...